Eiland in de Maas

De twee plaatsen Stevensweert en Ohé en Laak liggen in Midden-Limburg, op een eiland in de Maas. Deze unieke ligging heeft de historie van beide dorpen bepaald. De vruchtbare kleigrond trok reeds vroeg mensen aan, maar de Maas zorgde ook voor overlast. Grote overstromingen hebben het gebied geteisterd.
Omgeven door water was het gebied goed te verdedigen. Een eenvoudige woontoren groeide in de late Middeleeuwen uit tot een machtig kasteel.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog legden de Spanjaarden er in 1633 een sterke vesting aan. Vanuit deze vesting werden de land- en waterwegen in de omgeving onder controle gehouden. Een schipbrug en twee veerponten op de Oude en de Nieuwe Maas zorgden voor communicatie met de buitenwereld.

Pas in 1882 kwam er een vaste oeververbinding: een gemetselde brug met acht bogen over de Oude Maas. De grote veren werden uit de vaart genomen, maar sinds 1998 kunnen voetgangers en fietsers bij Ohé en Laak weer de Maas oversteken met een klein veerpontje (van mei tot september). Door grootschalige ontgrindingen na de Tweede Wereldoorlog zijn er op het eiland grote waterplassen ontstaan, een eldorado voor watersporters en natuurliefhebbers.

Op 1 januari 1991 werd door een gemeentelijke herindeling het Eiland in de Maas toegevoegd aan de gemeente Maasbracht.

Per 1 januari 2007 volgde een nieuwe indeling. Maasbracht vormt nu samen met Thorn en Heel de gemeente Maasgouw


Gedeelte van een kaart uit ca. 1550,
toegeschreven aan Jacob van Deventer
Meer foto's