Collectie

Bezoekers van het museum zien eerst de videofilm "Eiland in de Maas: Van alle tijden" over de geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak. Daarna kan de collectie bezichtigd worden die ingedeeld is in een aantal thema's:

Baggervondsten: tijdens de ontgrindingen zijn talloze vondsten gedaan. In 1942 werd tussen opgebaggerde stenen een zilveren beker gevonden uit de Romeinse tijd, bekend geworden als de Kantharos van Stevensweert. Het prachtige kunstwerk is met veel details versierd, o.a. een aantal Grieks-Romeinse goden met hun kenmerkende attributen. De verdere baggervondsten bestaan voornamelijk uit ijzeren gereedschap en wapens. Skeletdelen van mammoeten herinneren aan prehistorische tijden.


Kaakfragment van een mammoet
Meer foto's


Jan van Steffeswert: deze beroemde beeldhouwer uit de late Middeleeuwen was een groot deel van zijn leven werkzaam in Maastricht, maar men neemt aan dat hij geboren is in Stevensweert. Het museum bezit een prachtige houten replica van een St.Anna-te-Drieënbeeld uit 1511.


Replica vervaardigd door P. Boumans in 1995
Meer foto's


Kasteel Stevensweert: een eenvoudige woontoren uit de 12de of 13de eeuw groeide in de Middeleeuwen uit tot een machtig kasteel waarvan nog enkele restanten zijn overgebleven. Archiefonderzoek en opgravingen resulteerden in een fraaie maquette van het kasteel in zijn glorietijd, toen het in bezit was van de graven Van den Bergh.


Het kasteel van Stevensweert in de 17de eeuw
Meer foto's


Kasteel Walburg: in het midden van de 17de eeuw bouwde graaf Herman Frederik van den Bergh een nieuw kasteel te Ohé en Laak, buiten de vestingwallen. Graaf Reinier Vincent van Hompesch bouwde het kasteel na 1719 uit tot een schitterend geheel met grachten en grote tuinen. Rond 1920 begon het verval en de uiteindelijke sloop. Inmiddels zijn prachtige interieurstukken verzameld en geeft een grote maquette een indruk van dit bijzondere kasteel, eens de zetel van de adellijke heren van Stevensweert en Ohé en Laak.


Kasteel Walburg, voor de sloop rond 1920
Meer foto's


De vesting Stevensweert: kaarten, foto's en opgegraven voorwerpen vertellen de geschiedenis van de in 1633 door de Spanjaarden aangelegde vesting. Een Spaanse soldaat houdt de wacht bij de gedetailleerde maquette die een beeld oproept van Stevensweert in 1827. Wallen en grachten omringen de meetkundig opgezette plattegrond van de vesting waarbij het stervormige radiale stratenplan onmiddellijk opvalt.


Maquette van de vesting volgens de situatie in 1827
Meer foto's


Munten en penningen: een kleine maar fraaie verzameling penningen herinnert aan diverse belangrijke momenten en personen uit de Limburgse geschiedenis. Verder zijn er een aantal munten uit de talrijke plaatsen langs de Limburgse Maas waar in vroegere tijden munten werden geslagen. Een aparte vitrine geeft een overzicht van de munten die door de graven Van den Bergh in de 16de en 17de eeuw te Stevensweert werden geslagen, o.a. zilveren daalders en goudguldens.


Goudgulden van graaf Herman Frederik van den Bergh (17de eeuw).
Meer foto's